W czwartek, 17 maja, celebrowaliśmy Boską Liturgię w dniu święta Wniebowstąpienia Pańskiego - jednego z dwunastu wielkich świąt naszej Cerkwi.

 

Tym samym zakończyliśmy 40-dniowy okres Świętej Paschy Chrystusowej. Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus wzniósł się na niebiosa i zasiadł po prawicy Ojca. Nie oznacza to jednak, że pozostawił Apostołów samych. Wkrótce zesłał im bowiem Ducha Świętego, który umacniał ich w działalności głoszenia Ewangelii, a zarazem napełnił cały świat Bożą obecnością i napełnia go po dzień dzisiejszy.

 

Obecnie i my oczekujemy święta Zstąpienia Ducha Świętego, a jednocześnie trwamy w pocieszeniu Zbawiciela, który mimo wstąpienia do niebios wciąż jest obecny wśród nas i będzie "przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku" (Mt 28, 20).

 

Kondakion święta, ton 6:

Spełniwszy o nas Opatrzność

i zjednoczywszy ziemskie z niebieskim,

wstąpiłeś w chwale, Chryste Boże nasz,

nie rozłączając się w żadnym wypadku,

lecz pozostając nierozłącznym

i wołając do miłujących Ciebie:

Ja jestem z wami i nikt was nie zwycięży!

 

[tłum. ks. Henryk Paprocki

za: www.liturgia.cerkiew.pl]

19 maja 2018

Wniebowstąpienie Pańskie

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339