11 kwietnia 2023

8 kwietnia 2023 roku, w Sobotę Św. Łazarza, w Parafii p.w. Św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim miało miejsce historyczne i bez miar podniosłe wydarzenie. Po raz pierwszy, po ponad stu latach nieobecności prawosławia na tych ziemiach, Boskiej Liturgii przewodniczył prawosławny hierarcha – Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Dla prawosławnej wspólnoty parafialnej w Mińsku Mazowieckim było to szczególne święto, gdyż w tymże dniu Jego Ekscelencja zainaugurował również życie liturgiczne w nowo powstającej cerkwi, gdzie w dolnej części świątyni odprawiona została Boska Liturgia.

Początek uroczystości wyznaczyło powitanie hierarchy przez dzieci, młodzież, cerkiewnego starostę oraz proboszcza ks. Gabriela Białomyzy wraz z licznie przybyłym duchowieństwem. Następnie Jego Ekscelencja dokonał poświęcenia pomieszczeń dolnej części świątyni. Podczas nabożeństwa hierarsze towarzyszyło duchowieństwo dekanatu bialskopodlaskiego: Dziekan ks. mitrat Andrzej Pugacewicz, ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk, ks. prot. Sławomir Kochan, ks. prot. Jan Jałoza oraz miejscowy kler – ks. Gabriel Białomyzy i ks. protodiakon Wadim Sztemburskij. Boską Liturgię uświetniał swoim śpiewem licznie zgromadzony chór parafialny pod dyrekcją matuszki Elżbiety Białomyzy.

W swojej homilii Jego Ekscelencja przybliżył wiernym ewangeliczną historię śmierci i cudownego wskrzeszenia Św. Łazarza, także w odniesieniu do następujących wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Paschy. W kontekście naszej nowo powstającej świątyni w Mińsku Mazowieckim, Władyka podkreślił znaczenie duchowego matecznika, jakim jest dla człowieka jego cerkiew, szczególnie w dobie dzisiejszych, trudnych czasów, gdzie podważane są autorytety i szerzą kryzysy moralne i duchowe.

Na zakończenie Jego Ekscelencja podziękował ks. proboszczowi za organizację świątecznego wydarzenia. Nabożeństwo posiadało również swój szczególny charakter z uwagi na fakt, iż tego dnia Ekscelencja obchodził jubileusz swych 65 – tych urodzin, miejscowy proboszcz, zaś dzień swego niebiańskiego orędownika – Archanioła Bożego Gabriela. Z dniem urodzin pozdrowiono również kierownika budowy, Pana mgr inż. Michała Tymoszewicza. Wszystkim jubilatom oraz solenizantom życzono łask Bożych oraz długiego życia na Mnohaja Leta.

 

Tekst: Elżbieta Białomyzy

Zdjęcia: Aleksandra Kwapis

 

Sobota Św. Łazarza w Mińsku Mazowieckim

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339