13 kwietnia 2020

W dniu 12 kwietnia Cerkiew prawosławna obchodzi niedzielę Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, tzw. Niedzielę Palmową - jedno z dwunastu wielkich świąt kalendarza liturgicznego. Tego dnia celebrowaliśmy Boską Liturgię św. Jana Złotoustego, po której odbyło się tradycyjne poświęcenie gałązek wierzbowych.

 

W tym roku okres Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i Paschy jest okresem bardzo trudnym dla całego świata, naszego kraju i naszej Cerkwi. Nie możemy wszyscy uczestniczyć w nabożeństwach tego pięknego okresu, jednakże staramy się rekompensować wiernym udział w nich poprzez transmisje internetowe. Ten czas jest trudny, ale również wyjątkowy, gdyż dzięki niemu mamy też możliwość innego podejścia do naszego chrześcijańskiego życia. Możemy mniej skupić się na obrzędach, a bardziej na indywidualnej modlitwie oraz osobistym, duchowym przeżyciu naszej relacji z Bogiem, zgodnie z zaleceniem Jezusa Chrystusa: Kiedy modlisz się, skryj się w twoim mieszkaniu i zamknąwszy drzwi, módl się do Ojca twego, Który jest w skrytości, i Ojciec twój widzący, co ukryte, jawnie cię nagrodzi (Mt 6, 6). Pamiętajmy o tym, że ten sam Chrystus po Swoim zmartwychwstaniu przyjdzie do nas przez te zamknięte drzwi tak, jak przyszedł do swych przestraszonych uczniów i powiedział: Pokój wam (J 20, 19). Nie traćmy zatem nadziei i wiary.

 

Życzymy wszystkim błogosławionego i spokojnego przeżycia Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej.

 

Niedziela Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339