02 kwietnia 2018

1 kwietnia, w Niedzielę Palmową, wspominaliśmy Królewski Wjazd Chrystusa do Jerozolimy - kolejne wielkie święto obchodzone w naszej Parafii.

Świąteczną Boską Liturgię św. Jana Złotoustego celebrowało dwóch duchownych: ks. prot. Rościsław Białomyzy oraz nasz proboszcz, ks. Gabriel Białomyzy. Uczestniczyło w niej bardzo liczne grono wiernych, którzy wypełnili po brzegi naszą kaplicę. Wielu spośród nich przystąpiło również do sakramentu spowiedzi oraz Świętej Eucharystii.

Po koniec Liturgii dokonano poświęcenia przyniesionych przez wiernych świeżych gałązek drzew. Jak czytamy w synaksarionie na ten świąteczny dzień, owe gałęzie palmowe, które niegdyś mieszkańcy Jerozolimy rzucali na drogę przed wkraczającym do niej na osiołku Jezusem Chrystusem, oznaczały zwycięstwo nad śmiercią, gdyż "waia oznacza u Żydów ożywiającą gałąź. Istniał też zwyczaj okazywania czci zwycięzcom w walce lub jakichś wojnach, towarzysząc im w uroczystej procesji z gałęziami wiecznie zielonych drzew". Istotnie, dla nich Chrystus już zwyciężył śmierć, dokonując wskrzeszenia Swego przyjaciela Łazarza. Jednak była to także zapowiedź mającego wkrótce nastąpić Jego ostatecznego Tryumfu nad śmiercią i chwalebnego Zmartwychwstania.

Na zakończenie o. Gabriel zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym podkreślił wielkie znaczenie pokornej postawy Chrystusa w owym wydarzeniu. Pomimo, że był On witany w wielkiej chwale i tłum uważał Go za Króla Izraela, to nie potrzebował On bogatego, królewskiego orszaku i  wjechał do Jerozolimy nie na wielkim rumaku, ale na zwykłym osiołku. Chrystus jest bowiem Królem nie z tego świata i Znawcą ludzkich serc. Dlatego też zachował we wszystkim wielką skromność i pokorę, dzięki której zdobył serca tamtych ludzi oraz wielu innych na całym świecie. Pokora to klucz do przemiany naszego życia, do której dążyliśmy przez 40 dni Wielkiego Postu. Pokora to klucz do zjednoczenia z Bogiem. Proboszcz życzył wszystkim zachowania tej właśnie pokory w całym życiu, a zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia, aby po nim móc z godnością i radością w sercu ponownie powitać naszego Zbawiciela - tym razem Zmartwychwstałego.

Ks. Gabriel podziękował również o. Rościsławowi za wspólną służbę przy ołtarzu oraz pozdrowił ze świętem wszystkich wiernych przy całowaniu krzyża. Tego dnia sprawowano także sakrament chrztu i bierzmowania - pierwszy w historii nowo erygowanej Parafii Prawosławnej w Mińsku Mazowieckim po ponad 100 latach.

 

Kondakion święta, ton 6:

Na tronie i na niebie,

i na źrebięciu oślicy na ziemi noszony, Chryste Boże,

przyjąłeś chwałę aniołów i pieśń ludzi, wołających do Ciebie:

Błogosławiony jesteś, Który idziesz wezwać Adama!

 

[tłum. ks. Henryk Paprocki,

www.liturgia.cerkiew.pl]

 

Paweł Gocko

zdjęcia: Michał Kuźmiuk

Niedziela Palmowa. Wejście Pana do Jerozolimy

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339