14 marca 2020

Drodzy Bracia i Siostry!

 

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa COVID-19 w naszym kraju i na całym świecie, w trosce o zdrowie i życie nas wszystkich, apelujemy o przestrzeganie wszystkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i organów naszego Państwa, w szczególności o: rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny, ograniczenie wszelkich kontaktów międzyludzkich do minimum oraz o niewychodzenie z domu bez niezbędnej potrzeby.

 

Wszystkich pozostających w domu gorąco prosimy o wzmożoną, codzienną modlitwę w intencji zakończenia szerzącej się pandemii. Polecamy modlitwę, która powstała z błogosławieństwa Jego Eminecji Daniela, patriarchy Bukaresztu i całej Rumunii:

 

Panie, Boże nasz, który bogaty jesteś w miłosierdzie i towarzyszysz naszemu życiu w Twej mądrej opatrzności, przyjmij naszą pokutę (nasze pokajanije) za grzechy, powstrzymaj tę nową plagę, tak jak skończyłeś karać swój lud za czasów Dawida. Ty jesteś lekarzem naszych dusz i ciał, uzdrawiaj chorych, podnieś ich z łoża boleści, aby chwalili Ciebie miłosiernego Odkupiciela, chroń i zachowaj tych, którzy są zdrowi przed wszelkimi chorobami.

Błogosław, wzmacniaj i ochroń swą łaską tych, którzy troszczą się z wielką miłością o ludzi i ofiary w domach i szpitalach.

Przepędź choroby i cierpienia ludzi i naucz nas doceniać życie i zdrowie jako Twe dary.

Poślij nam Panie Twój pokój i napełń nasze serca: niezachwianą wiarą w Twoją ochronę, nadzieją na pomoc, miłością do Ciebie i bliźniego. Albowiem Twoim jest zmiłować się nad nami i zbawić, i Tobie chwałę oddajemy Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Apelujemy również o to, aby dbać o własną kondycję duchową w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Nie pozwalać, aby strach przejął kontrolę nad naszym zachowaniem. Jak mówi nasz Zbawiciel: "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Bójcie się raczej mogącego zatracić w gehennie duszę i ciało" (Mt 10, 28). Chrześcijanin powinien odczuwać jedynie bojaźń przed miłosiernym Bogiem i do Niego kierować wszystkie swe prośby.

 

Wydaje nam się, że wszystkie te wydarzenia nie bez powodu mają miejsce właśnie teraz, w okresie Wielkiego Postu. Ten czas to próba naszej wiary. Bóg oczekuje od człowieka wzmożonej, intensywnej modlitwy oraz pokory wobec własnego życia. Mamy teraz możliwość na zatrzymanie się i refleksję nad sensem oraz kruchością naszego życia, w którym zwykle tak często się spieszymy. Skorzystajmy z tej możliwości, dbajmy o swoje zdrowie fizyczne i duchowe oraz módlmy się usilnie, aby Bóg błogosławił nam doczekać i godnie przeżyć okres Wielkiego Tygodnia i Paschy Chrystusowej. Nie traćmy naszej wiary, ale umacniajmy ją. Pamiętajmy o tym, iż "kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mt 24, 13).

 

Informujemy również, że 15 marca, w II Niedzielę Wielkiego Postu poświęconej pamięci św. Grzegorz Palamasa, po Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego będziemy sprawować molebień w intencji ustania pandemii. Każdy, kto będzie tego bardzo pragnął, może przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii (przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności, tak jak miało to miejsce dziś, w sobotę rodzicielską). Pamiętajmy zawsze o tym, że Eucharystia jest źródłem naszego życia duchowego i cielesnego, które przyjmujemy na uzdrowienie duszy i ciała. To jest celem Boskiej Liturgii i w to wierzymy. Zawsze też możemy umacniać naszą wiarę modlitwą: "Wierzę, Panie, wspomóż mnie w mojej niewierze" (Mk 9, 24).

 

Na koniec pragniemy również przypomnieć, że warto gorliwie prosić o wstawiennictwo naszego niebiańskiego Przyjaciela, św. Spirydona Cudotwórcy. To przecież on w cudowny sposób powstrzymał epidemię cholery w 1855 roku na wyspie Korfu (o czym możemy przeczytać tutaj). "Proście, a zostanie wam dane" (Mt 7, 7).

 

Święty ojcze nasz Spirydonie, módl się za nami do Boga!

 

 

 

Modlitwa o zakończenie pandemii koronawirusa

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339