07 marca 2019

7 marca br. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Gabriela Białomyzego pt. "Liturgia św. Jakuba Brata Pańskiego jako przykład eklezjalnego przekazu wiary. Analiza teologiczno-komparatywna". Promotorem dysertacji był prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, a recenzentami: Biskup dr hab. Andrzej (Borkowski), prof. UwB oraz ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, Kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczącym komisji był Kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej Abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski).

Obrona rozpoczęła się zaprezentowaniem przez promotora sylwetki naukowej doktoranta. Następnie z autoreferatem na temat napisanej rozprawy wystąpił jej autor. W swojej dysertacji, składającej się z trzech rozbudowanych rozdziałów na 222 stronach, autor starał się odpowiedzieć na pytanie jaką wartość w kerygmacie wiary niesie przekaz tradycji liturgicznej św. Jakuba Brata Pańskiego. W dalszej kolejności po odczytaniu recenzji, które zgodnie głosiły o unikatowej problematyce pracy, doktorant odpowiedział przed siedmioosobową komisją doktorską na pytania postawione przez recenzentów, przewodniczego oraz zadane przez publiczność. Po krótkiej naradzie, komisja jednogłośnie orzekła pozytywną decyzję o przeprowadzonej obronie doktorskiej i skierowała wniosek do Rady Wydziału Teologii ChAT o nadanie ks. mgr. Gabrielowi stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej. 

Ks. dr Gabriel Białomyzy urodził się w Hajnówce w rodzinie duchownego. Ukończył Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie (2006), Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (2009) oraz studia magisterskie (2012) i doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W trakcie studiów, 7 stycznia 2010 r., przyjął święcenia lektorskie z rąk biskupa siemiatyckiego Jerzego. Pełnił obowiązki dyrygenta-psalmisty w warszawskich kaplicach akademickich: Świętej Trójcy (2010-2012) oraz świętych Cyryla i Metodego (2012-2013).

W 2013 roku wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Adaszak. Święcenia diakońskie otrzymał 2 sierpnia 2013 r. w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. W latach 2013-2016 był diakonem w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Warszawie.

Z dniem 1 lutego 2016 r. został przyjęty w skład kleru diecezji lubelsko-chełmskiej i mianowany diakonem parafii Świętej Trójcy w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 lutego 2016 r. w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie, z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. W latach 2016-2018 był wikariuszem parafii w Siedlcach z powierzaniem opieki duszpasterskiej nad społecznością prawosławną w Mińsku Mazowieckim. Od 22 stycznia 2018 r. jest proboszczem Parafii św. Spirydona z Tremituntu w Mińsku Mazowieckim.

 

ks. Andrzej Konachowicz

zdj. autor

 

Za: www.cerkiew.pl; www.lublin.cerkiew.pl

 

Ks. Gabriel Białomyzy doktorem ChAT

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339