29 stycznia 2018

W niedzielę, 28 stycznia br., w urządzonej w nowym domu parafialnym kaplicy sprawowano pierwszą, inauguracyjną Boską Liturgię w historii erygowanej parafii. Nabożeństwu, podobnie jak temu sprzed dwóch lat, przewodniczył proboszcz Katedralnej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie i Sekretarz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej - ks. mitrat Andrzej Łoś wraz z przybyłym duchowieństwem: ks. prot. Markiem Gocko z Komańczy, ks. Adamem Magrukiem z Warszawy oraz miejscowym proboszczem - ks. Gabrielem Białomyzym. Śpiewał chór "Perfectum" z Kijowa. Niewielką kaplicę wypełnili po brzegi parafianie oraz przybyli goście - wśród nich również proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - kapłan Jarosław Maria Jan Opala, dzięki gościnności którego prawosławni sprawowali swoje nabożeństwa w mariawickim kościele oraz korzystali z salki parafialnej. Po zakończeniu Boskiej Liturgii parafianie mogli oddać głos na swoich kandydatów do przyszłej Rady Parafialnej, po czym wszyscy udali się na uroczysty, świąteczny obiad. Tam padło wiele serdecznych słów podziękowania w kierunku nowo mianowanego proboszcza, przybyłych gości, chóru "Perfectum" oraz parafian. Wielokrotnie zabrzmiały również życzenia "wielu lat" w wykonaniu chóru z Kijowa.

 

Gdy z powodu spadku liczby wiernych prawosławnych w Mińsku Mazowieckim po I wojnie światowej działalność parafii prawosławnej istniejącej do wojny nie została wznowiona, przez ponad sto lat w mieście nie było prawosławnych nabożeństw. Prawosławna modlitwa powróciła jednak do miasta. Dziś dzięki zaangażowaniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, proboszcza - ks. Gabriela, matuszki Elżbiety oraz parafian, którzy tak licznie w ciągu ostatnich dni pomagali przy urządzeniu kaplicy rozpoczęła się nowa historia prawosławia w tym mieście. A jej patron - św. Spirydon odkąd stał się orędownikiem mińskiej prawosławnej społeczności w niewidoczny, lecz odczuwalny sposób otoczył swą duchową opieką mińską "owczarnię".

 

Katarzyna Rabczuk

zdjęcia: Mateusz Marczuk, Paweł Gocko i Halina Wieczorek

 

Inauguracyjna Boska Liturgia w nowym domu parafialnym

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339