"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" J 3, 16

 

 

Wcielenie Słowa, drugiej osoby Świętej Trójcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest wielką Tajemnicą wiary, która co roku angażuje umysł każdego człowieka, w poznaniu prawdy dla której Syna Boży przychodzi na świat. Wyrażona słowami Apostoła Jana Teologa oraz zawarta w nabożeństwach Bożego Narodzenia określa właściwy porządek ludzkiej egzystencji tj. zbawienie każdego z nas.

 

Naśladując trzech mędrców, którzy niegdyś złożyli małemu Chrystusowi dary: złoto, kadzidło i mirrę my, prawosławni chrześcijanie XXI wieku również ośmielamy się przybyć do Niego ofiarując mu własny, bezcenny dar – dziękczynienie za obfite łaski i tę jedną, najważniejszą w dzisiejszym dniu, jaką jest nadzieja na lepsze jutro.

 

Proboszcz parafii pragnie życzyć wszystkim parafianom oraz przyjaciołom miejscowej wspólnoty wesołych, pełnych szczęścia i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego w tym szczególnych dla Prawosławia czasie.

 

 

Wychwalajcie Go!

 

 

07 stycznia 2024

Chrystus się rodzi!

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339