16 lutego 2018

W czwartek, 15 lutego, świętowaliśmy Spotkanie Pańskie - jedno z dwunastu wielkich świąt naszej Cerkwi. Było to pierwsze święto obchodzone w kaplicy naszego nowego domu parafialnego.

Zgodnie z tradycją proboszcz, ks. Gabriel Białomyzy, tuż przed Świętą Liturgią dokonał poświęcenia świec gromnicznych. Świeca symbolizuje Przenajświętszą Bogurodzicę. To Ona w pokorze oddała się woli Bożej i to z Niej narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus - światłość (płomień świecy), która świeci w ciemności i oświeca każdego człowieka. Dlatego świecę tę przynosimy do naszych domów i możemy zapalać ją podczas burzy lub innych niebezpieczeństw.

W słowie skierowanym do wiernych o. Gabriel podkreślił znaczenie tego święta oraz fakt, że każde święto, które obchodzi Cerkiew, nie jest tylko wspomnieniem minionych wydarzeń, ale ich aktualizacją i zawsze ma związek z naszym współczesnym życiem. Słowa starca Symeona: "Teraz puszczasz sługę Twego, Panie..." (Łk 2, 29-32) na stałe weszły do modlitw liturgicznych i mają odniesienie do spotkania każdego człowieka z Bogiem. Dlatego też Spotkanie Pańskie to nie tylko spotkanie starca Symeona z Chrystusem, Starego i Nowego Testamentu, ale także osobiste spotkanie każdego z nas z Bogiem. Proboszcz zwrócił uwagę na to, że nie tylko minione 40 dni od Narodzenia Chrystusa, ale całe 2 lata i 1 dzień (od 14 lutego 2016 roku) były dla prawosławnych chrześcijan Mińska Mazowieckiego okresem przygotowawczym do tego Spotkania oraz do pełnego odnowienia prawosławnego życia liturgicznego w tym mieście po ponad 100 latach. Należy dziękować Bogu za wszystko, co udało się przez ten czas zrobić, ale pamiętać także o tym, że przed nami jeszcze wiele pracy i prosić Boga o pomoc w dalszym rozwoju naszej parafii.

Po zakończeniu Liturgii ks. Gabriel, rozdając wszystkim poświęcone świece, pozdrowił wiernych ze świętem oraz udzielił Bożego błogosławieństwa.

 

Troparion, ton 1:

Raduj się, Łaski Pełna Bogurodzico Dziewico,

bowiem z Ciebie zajaśniało Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz,

oświecający znajdujących się w ciemnościach.

Wesel się i Ty, starcze sprawiedliwy,

który wziąłeś w swoje ramiona Wyzwoliciela dusz naszych,

dającego nam zmartwychwstanie.

 

[tłum. ks. Henryk Paprocki,

za: www.liturgia.cerkiew.pl]

 

Paweł Gocko

zdjęcia: Katarzyna Rabczuk

Święto Spotkania Pańskiego

Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy 

w Mińsku Mazowieckim

    Polub nas:

 

 

     © 2018-2023

     Copyright by Parafia Prawosławna pw. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim

     Created with WebWave CMS

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. mgr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339

Odwiedź nas:

ul. Warszawska 69

05-300 Mińsk Mazowiecki

Proboszcz:

ks. dr Gabriel Białomyzy

tel. +48 506 966 339